Ko su zelene beretke?

Ideju o formiranju organizacija za fizičku zaštitu i odbranu bošnjačkog naroda, dao je sredinom marta 1991. godine gospodin Alija Izetbegović i ona je u Sarajevu odmah prihvaćena. Na savjetovanju delegata iz Bosne i Hercegovine koje je SDA održala, 10.juna 1991.godine u Domu milicije, u Sarajevu, ova ideja je konkretizovana i realizovana.

Tom prilikom je formiran Savjet za nacionalnu odbranu muslimanskog naroda od 7 (sedam) članova, a time je otpočeo organizovan rad na pripremi i organizovnju fizičke zaštite i odbrane od nametnute agresije koja se neumitno približavala. Na sastanku će organizator organizacije "BOSNAE" gospodin Emin Švrakić saopćiti podatak da je već uspio organizovati i naoružati 465 dobrovoljaca u gradu Sarajevu što je za prisutne bilo veliko iznenađenje. Organizovanjem organizacije Bosne -"Zelene beretke" i drugih organizacija te razvojem samoorganizirajućih borbenih grupa širom Republike BiH, uspostaviće se mreža organizovanih grupa-jedinica za pružanje zaštite i odbrane bošnjačkog naroda od neumitno nadolazeće agresije

Da li su Zelene Beretke kršile međunarodne konvencije?

Zelene beretke su na početku Rata u Bosni i Hercegovini, u srpskim medijima, služile za zastrašivanje srpskog stanovništva od "muslimanskih jedinica". Ne postoje dokazi koji bi mogli utvrditi da su Zelene Beretke kršile međunarodne konvencije o ratovanju.