Da li je Banja Luka bila pred padom u oktobru 1995?

68 Pregleda
Published
U oktobru hiljadu devetsto devedeset pete godine, branioce Bosne i Hercegovine zaustavila je politika.
Da je oslobođena Banja Luka, velikosrpska ideja bila bi poražena.
Na posljednji dan ofanzive prema Prijedoru, bosanskim herojima naređeno je da oslobađajuću ofanzivu prekinu na samim prilazima Ljubiji, udaljenoj samo 12 kilometara od grada.

Historijski video https://zeleneberetke.com
Kategorije
Historija
Komentiranje onemogućeno.